"Massage and healing for tired bodies"

Webová prezentácia bola spustená

05/11/2009 10:45

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať a aké výhody a znalosti im návšteva tejto webovej prezentácie prinesie.

Contact

Juraj Holkovič - THE BODYTHERAPY STUDIO

jurajholkovic@gmail.com

33 Ballymahon Street,
Longford. IRELAND

086 335 9936

Search site

free counters